หายสงสัยล้ะ!!!! ว่าทำไม “หมอนิ่ม” ถึงต้อง”โทษประหารชีวิต” ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับแค่โทษจำคุกตลอดชีวิตทุกคน เพราะแบบนี้นี่เอง!!!

หายสงสัยล้ะ!!!! ว่าทำไม “หมอนิ่ม” ถึงต้อง”โทษประหารชีวิต” ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับแค่โทษจำคุกตลอดชีวิตทุกคน เพราะแบบนี้นี่เอง!!!


“ผู้ใด (๔) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต” ตามมาตราการ ๘๔ หมายความว่าผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานใดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้เป็นตัวการในการกระทำผิดฐานนั้นสำหรับมาตรา ๒๘๘ นั้นก็เป็นมาตราหลักของความผิดฐานฆ่าคน ก็มีโทษตามที่บัญญัติไว้คือประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี ส่วนมาตราการ ๒๘๙ นั้นเป็นบทหนักของมาตรา๒๘๘ – มาตรา๒๘๙ บัญญัติถึงลักษณะการฆ่าคนไว้แปดอนุมาตรา ซึ่งขอยกมาให้ดูเพียงอนุมาตราเดียวคือ(๔)ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนระวางโทษในมาตรา ๒๘๙นี้มีเพียงสถานเดียวคือ ประหารชีวิต

การจ้างวานฆ่าผู้อื่น ซึ่งคดีนี้หมอนิ่มเป็นผู้จ้างวานซึ่งมีผลเท่ากับว่าเป็นตัวการร่วมกับมือปืนที่ลงไปยิงมีการวางแผน ซึ่งเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุฉกรรจ์ตามกฏหมาย ต้องได้รับโทษคือประหารชีวิตเท่านั้น ถึงจะเหมาะสม