โคตรเหลือเชื่อ!!! เปิดตำนานคดีโหดเมื่อ 30 ปีก่อนหญิงสาวต้องโทษจำคุก 154,005 ปี นานที่สุดในโลกเธอโดนคดีอะไรกันแน่!!!

โคตรเหลือเชื่อ!!! เปิดตำนานคดีโหดเมื่อ 30 ปีก่อนหญิงสาวต้องโทษจำคุก 154,005 ปี นานที่สุดในโลกเธอโดนคดีอะไรกันแน่!!!


เปิดตำนาน คดีแชร์ชม้อย หรือ คดีนางชม้อย ทิพย์โส คดีนี้กล่าวหานางชม้อย ทิพย์โส หรือประเสริฐศรี หรือที่ประชาชนเรียกติดปากว่า แม่ชม้อย กับพวกรวม 10 คน ผู้ต้องหา ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และฝ่าฝืนพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน คดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดพลาดทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงจากการระดมเงินจากประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2520-2528 โดยการระดมเงินจากประชาชนในรูปการเล่นแชร์น้ำมัน ซึ่งนางชม้อย ทิพย์โส ได้คิดค้นขึ้น มีผู้เสียหายจำนวน 13,248 คน รวมให้กู้ยืมเงินไปทั้งสิ้น 23,519 ครั้ง ทำสัญญากู้ยืมทั้งสิ้น 23,519 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,043,997,795 บาท (สี่พันสี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาท)เลยทีเดียว

ทางด้านผู้เสียหายที่ให้กู้ยืมเงินภายหลังพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ ประกาศใช้บังคับ (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2528) เป็นผู้เสียหายจำนวน 2,983 คน รวมให้กู้ยืมเงินไปทั้งสิ้น 3,641 ครั้ง ทำสัญญากู้ยืมทั้งสิ้น 3,641 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,584,645 บาท หลังจากที่สู้คดีนานกว่า 4 ปี ศาลก็ได้ลงดาบตัดสินให้นางชม้อยมีความผิด ฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 จำคุก เป็นเวลา 117,595 ปี พร้อมกับฐานฉ้อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ.2527 เพิ่มเข้าไปอีก 36,410 ปี รวมทั้งสิ้น 154,005 ปี นางชม้อย จำคุกอยู่ในเรือนจำเพียง 7 ปี 11 เดือน 5 วัน เพราะได้รับการลดลงโทษ 2 ครั้ง และพ้นโทษเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2536 นั่นเอง

ที่มา : Teenee