สุดช๊อกซัมซุมเดือด!! กสทช. ส่งหนังสือถึงซัมซุง ระงับการนำเข้าโน้ส 7 ล็อตปัญหาเครื่องไหม้

สุดช๊อกซัมซุมเดือด!! กสทช. ส่งหนังสือถึงซัมซุง ระงับการนำเข้าโน้ส 7 ล็อตปัญหาเครื่องไหม้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. พบว่าปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการนำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ Galaxy Note 7 เข้ามาในประเทศไทย และในวันนี้ (12 ก.ย. 2559) สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในฐานะผู้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ Galaxy Note 7 ให้ระงับการนำเข้า Galaxy Note 7 Lot ที่ถูกเรียกคืนจากบริษัท ซัมซุง เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเพื่อความปลอดภัย

1

ซึ่งหลังจากนี้บริษัทสามารถนำ Galaxy Note 7 Lot ที่ไม่มีปัญหาถูกเรียกคืนได้เข้ามาจำหน่ายได้ โดยต้องมีผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า มาแสดงกับสำนักงาน กสทช. เพิ่มด้วย พร้อมกันนี้สำนักงาน กสทช. จะได้เร่งประสานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีคุณภาพ