แชร์เลย!!! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญประชาชนทั่วไปทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตด้วยกัน!!!! (รายละเอียด)

แชร์เลย!!! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญประชาชนทั่วไปทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตด้วยกัน!!!! (รายละเอียด)


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขยายเวลารับบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. และ 17.00-20.00 น.ส่วนในวันปกติ ยังคงรับบริจาคตั้งแต่เวลา 17.00 -20.00 น. ที่ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) แล้วมาบริจาคโลหิตด้วยกัน

ที่มา : Volunteers for Dad