ประเพณีสุดสยอง!!! ประเพณีสุดสยองในอดีต ที่ดูแตกต่างกันมากกับยุคปัจจุบันมากแบบนี้!!!

ประเพณีสุดสยอง!!! ประเพณีสุดสยองในอดีต ที่ดูแตกต่างกันมากกับยุคปัจจุบันมากแบบนี้!!!

bahaya-mencabut-bulu-hidung-730x43-1

ประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกสร้างจากความเชื่อก็มักจะถูกคิดมาด้วยวิธีแปลกๆ แต่ผู้คนในสมัยนั้นก็ยังเชื่อว่า มันคือความคิดที่ดีที่สุด แต่เมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปความคิดต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดั่งเช่นประเพณีที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงและก็ยังไม่ถูกยอมรับในสมัยปัจจุบันอีกด้วย

การประหารชีวิตด้วยช้าง ช้างถูกใช้เหมือนอาวุธสงครามที่เอาไว้จัดการนักโทษที่ต้องการจะประหารชีวิต ซึ่งมันเริ่มถูกใช้มาในโลกตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และยังคงนิยมใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆ จนมาถึงช่วยศตวรรษที่ 19 เมื่ออังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นการประหารชีวิตด้วยวิธีนี้ก็เริ่มน้อยลง จากภาพก็จะเห็นแล้วว่ามันดูทารุณขนาดไหน

41b512950c7383a0039c5bfe722d8007

 

 บูชายัญมนุษย์ การบูชายัญมนุษย์ก็ยังแอบมีให้เห็นประปรายบางในบางสังคม เพราะเชื่อว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากการบูชายัญ มักจะคอยให้ความช่วยเหลือได้ และก็จะได้มอบวิญญาณให้กับเทพเจ้าbc0677efa8ac1b5ab26479adce5b8519

 

 

ที่มา : thevintagenews