น้ำตาไหลทั้งประเทศ!!! พระองค์ทรงยืนอยู่ตรงหน้ากลุ่ม แล้วทรงพระราชดำเนินถอยหลัง เผยบทความชั่วโมงสุดท้ายในการเรียน ครั้งได้เป็นลูกศิษย์เอาไว้ว่าแบบนี้!!!

น้ำตาไหลทั้งประเทศ!!! พระองค์ทรงยืนอยู่ตรงหน้ากลุ่ม แล้วทรงพระราชดำเนินถอยหลัง เผยบทความชั่วโมงสุดท้ายในการเรียน ครั้งได้เป็นลูกศิษย์เอาไว้ว่าแบบนี้!!!

tnews_1481459387_5428

เฟซบุ๊ก ตามรอยพ่อ เผยแพร่บทความสุดปลื้มปิติของนางสาว สุคนทิพย์ สุกสี หรือน้องแพร อดีตนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล กับการได้รับโอกาสอันหญิงใหญ่ที่ได้เป็นศิษย์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครูของแผ่นดิน ทีครั้งหนึ่งในอดีตได้ทรงเป็นครูพระราชทานความรู้นอกห้องเรียน ในการพระราชทานสอนรายการศึกษาทัศน์ เรื่องฝนหลวง โดยแพร สุคนทิพย์ได้เล่าถึงนาทีสุดท้ายของการสอนก่อนรถยนต์พระที่นั่งจะเคลื่อนออกไปกับภาพประทับใจที่จดจำไว้ในใจอย่ามิรู้ลืม ชั่วโมงสุดท้ายในการเรียนกับ ‘ครูของแผ่นดิน’

เรื่องราวความประทับใจของน้องแพร สุคนทิพย์ สุกสี นักเรียนโรงเรียนวังไกลวล ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ได้เป็นลูกศิษย์ ‘ครูของแผ่นดิน’ เล่าไว้ว่า… พระองค์ท่านมาเป็นครูพระราชทานความรู้นอกห้องเรียน ได้ทรงสอนพวกเราเป็นครั้งแรกในรายการศึกษาทัศน์ ทรงสอนเรื่องฝนหลวง ให้เราใช้จินตนาการตาม พระองค์ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่าย ฟังง่าย ..ซึ่งตอนนั้นแพรและเพื่อนๆ เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๓ ซึ่งการเรียนรู้เรื่องการทำฝนหลวงนั้น จำเป็นต้องรู้ถึงสารเคมีที่ใช้ทำก่อน ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กๆ อย่างเรา แต่พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถสอนให้เราเข้าใจได้ง่าย…
จนเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะออกไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ในนาทีสุดท้ายของการสอนพระองค์ทรงยืนอยู่ตรงหน้ากลุ่มของพวกเรา แล้วพระองค์ทรงพระราชดำเนินถอยหลังทำให้พวกเราสงสัยแล้วพระองค์ก็ทรงหยิบกล้องของพระองค์ขึ้นมา แล้วถ่ายภาพพวกเราเอาไว้.. วันนั้นเป็นวันที่พวกเรารู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นวันที่ร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มปิติ… ประทับภาพ ‘ครูของแผ่นดิน’ ไว้ในใจอย่างมิรู้ลืม

อนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพระราชทานชื่อรายการว่า “ศึกษาทัศน์” (Sight Seeing Education) ภายหลังทรงพระราชทานชื่อภาษาอังกฤษใหม่ว่า “Quest for Knowledge ทรงมีพระราชประสงค์ให้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยการบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ผู้ที่รับผิดชอบผลิตรายการศึกษาตามรูปแบบรายการ VA Savoir ทางช่อง TV 5 ของฝรั่งเศส เนื้อหาของรายการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ, งานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, หัตถกรรม,ประเพณี, ภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น และเทคโนโลยีต่างๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก ตามรอยพ่อ, DLFe-School, huahin.town