ด่วนที่สุด!!!!ชาวไทยปลื้มปิติ เรามีกษัตริย์องค์ใหม่แล้ว พระนามของรัชกาลที่ 10 ที่ถูกต้องของคนไทย อ่านและบันทึกไว้เลย!!! (ทรงพระเจริญ)

ด่วนที่สุด!!!!ชาวไทยปลื้มปิติ เรามีกษัตริย์องค์ใหม่แล้ว พระนามของรัชกาลที่ 10 ที่ถูกต้องของคนไทย อ่านและบันทึกไว้เลย!!! (ทรงพระเจริญ)

untitl-4
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59 สำนักราชเลขาธิการ มีประกาสเฉลิมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ในนามของปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัขทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ดังนี้

1. ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร”

untitl-4