คนไทยปราบปลื้ม!!! ” พระราชดำรัส “สมเด็จฯพระบรมฯ” “จะขอภักดีต่อชาติ ซื่อสัตย์ต่อปชช.ตราบเท่าชีวิตจะหาไม่!!!

คนไทยปราบปลื้ม!!! ” พระราชดำรัส “สมเด็จฯพระบรมฯ” จะขอภักดีต่อชาติ ซื่อสัตย์ต่อปชช.ตราบเท่าชีวิตจะหาไม่!!!

26112016_img_1480132079_109
นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวไว้เมื่อล่าสุดว่า ในการปาฐกถากับบรรดาหอการค้าต่างประเทศตอนหนึ่งคือ ขอยืนยันกับทุกคนว่าไม่ต้องกังวลกับสถานการณ์ของไทยเพราะทุกอย่างยังคงมีเสถียรภาพเช่นเดิมทุกด้าน และใช้เวลาอีกไม่นานนักเราก็จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่และเราก็จะทำหน้าที่เหมือนเช่นวันที่ผ่านมา ในทุกเรื่องในหน้าที่ของรัฐบาล นี่แหละค่ะเป็นคำพูดของ นายกรัฐมนตรีที่มีความหมายและความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ นั่นก็คือกับการมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

และเมื่อย้อนไปอ่านในพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในงานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ในบางช่วงบางตอนจะพบข้อความที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติดังต่อไปนี้ “ คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคตนั้นก็คือผลของการกระทำในปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันทำดีอนาคตก็ไม่ควรจะตกต่ำ ดังนี้เมื่อกระทำการใดควรคิดให้ได้ว่าการนั้นจะมีผลสืบไปในอนาคต จักได้มีสติกระทำสิ่งต่างๆด้วยความรู้ตัวและระมัดระวัง

*ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศ และอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ ” *ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน*