เหมาะสมหรือไม่!!! กลุ่มนี้โพสต์ถ่ายรูปถวายสักการะพระบรมศพ จนสนง.พระราชวังต้องออกประกาศแบบนี้(ชมภาพ)

เมาสมหรือไม่!!! กลุ่มนี้โพสต์ถ่ายรูปถวายสักการะพระบรมศพ จนสนง.พระราชวังต้องออกประกาศแบบนี้!!!(ชมภาพ)

20112016_img_1479615653_353

ล่าสุด จากกรณีที่มีเหล้าข้าราชการ ขึ้นไปสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และได้นำกล้องมือถือไปถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกในเขตพระที่นั่งด้วย ล่าสุดหลังจากที่มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างสำนักพระราชวัง กับทางหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสำนักราชเลขาธิการที่เข้าร่วมประชุม ได้ขอความร่วมมือทางสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยกับชับเหล่าข้าราชการที่มาผลัดเวรเฝ้า ว่าไม่ควรถ่ายภาพด้วยสีหน้าอากับกริยา ที่ออกไปในทางยิ้มแย้มสนุกสนาน และเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ เนื่องจากดูในภาพรวมแล้วมีลักษณะที่ไม่ให้เกียรติกับงาน พร้อมกับได้นำภาพตัวอย่างหลักฐานรูปถ่ายที่ไม่เหมาะสม ที่ถูกโพสลงใน Instagram ให้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีดูอีกด้วย

7-3 559000011989702

 

ที่มา politic.zocialx