ใครที่ทำมาหากินไม่ขึ้น !! ลองสวดมนต์ บทขอขมากรรมบทนี้ดู แล้วเงินจะไหลนอง ทองไหลมา เต็มร้าน เต็มเรือน สาธุขอให้ รวยๆ สำเร็จราบรื่น กันทุกคน เทอญ…

ใครที่ทำมาหากินไม่ขึ้น ลองสวดมนต์ บทขอขมากรรมบทนี้ดู แล้วเงินจะไหลนอง ทองไหลมา เต็มร้าน เต็มเรือน สาธุขอให้ รวยๆ สำเร็จราบรื่น กันทุกคน เทอญ…

13606804_622425967935407_113429607960957304_n

#บทสวดมนต์ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร
#ไหว้พระก่อนนอน
ตั้ง… “นโมตัสสะ ฯลฯ”3จบ
อธิฐานขออโหสิกรรม
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง
มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม
อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

“กรรมใด ๆ
ไม่ว่าจะเป็น
กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้ทำ
ล่วงเกินแก่ผู้ใด
ทั้งโดยตั้งใจก็ดี
ไม่ได้ตั้งใจก็ดี
ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรม
นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้
จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ….
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน..
…ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น
กลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป
ด้วยอานิสงส์…แห่งอภัยทานนี้
…ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว
ตลอดจน…วงศาคณาญาติ
ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า
พ้นจากความทุกข์ยาก
ลำบาก เข็ญใจ
ความทุกข์อย่าได้ใกล้
ความเจ็บไข้อย่าได้มี
ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย
เสนียดจัญไรและอุปัทวันตราย
ทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป
นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ
ประกอบด้วยธรรม
ขอให้สิ่งนั้น
จงพลันสำเร็จ… จงพลันสำเร็จ…
จงพลันสำเร็จ… เทอญ…สาธุ…

….นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ

**แบ่งปันบุญกุศลนี้
ให้คนที่คุณรัก
และให้กับคน
ที่รักคุณรวม 9 คน
ชีวิตคุณ จะดีขึ้น ทันที