น้ำตาไหลพราก!! สาวโพสต์ถึงรักแรก..อ่านยังไม่ทันจบต้องร้องไห้ เมื่อรู้ว่าแฟนเธอได้จาก..ไป แต่เธอก็ยังทำสิ่งนี้นี้..ให้แฟนหนุ่มทุกวัน!!!

น้ำตาไหลพราก!! สาวโพสต์ถึงรักแรก..อ่านยังไม่ทันจบต้องร้องไห้ เมื่อรู้ว่าแฟนเธอได้จาก..ไป แต่เธอก็ยังทำสิ่งนี้นี้..ให้แฟนหนุ่มทุกวัน!!!

000

เรื่องราวที่เป็นความทรงจำดีๆ บันทึกไว้ในเฟสบุ๊ก wanandaum2011 แบบนี้ บอกเลยว่าอ่านแล้ว น้ำตาไหลตามเลย

%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-1
%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-2 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-3 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-4 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-5 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-6 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-7 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-8 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-9 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-10 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-11 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-12 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-13 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-14 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-15 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-16 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-17 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-18 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-19 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-20 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-22 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-23 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-24 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-25

แล้ววันนึงเขาก็จากไป%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-26 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-28 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-29 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-30 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-31 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-32 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-33 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-34 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-35 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-36 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-37 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-38 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-39 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-40 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-41 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-42 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-43 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-44 %e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-45 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%95