บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์!! “บ่อพันขัน” สถานที่ท่องเที่ยวสุดขึ้นชื่อ “ร้อยเอ็ด” เขาเล่ากันว่า ตักเป็นร้อยพันขันน้ำก็ไม่หมด!!! (ชมภาพ)

“บ่อพันขัน” สถานที่ท่องเที่ยวสุดขึ้นชื่อในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เขาเล่าต่อๆ กันมาว่า มีบ่อน้ำขนาดเล็กบนหินทรายแดง ตั้งอยู่ใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้

3

 

ที่สามารถตักน้ำได้เป็นร้อยขัน พันขัน น้ำในบ่อก็ไม่หมดไป และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่สักการะ ศาลเจ้าปู่ผ่าน อีกด้วย

 

3

 

3

3

3