พสกนิกรปลาบปลื้ม!!! พสกนิกรเห็นแล้วน้ำตาคลอ เมื่อ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงไหว้และเข้าสวมกอด ”ทูลกระหม่อมหญิงฯ” พระเชษฐภคินี!!!

เมื่อวานวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 19.00นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สุดปลาบปลื้ม!!! พสกนิกรเห็นแล้วน้ำตาคลอ เมื่อ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงไหว้และเข้าสวมกอด ”ทูลกระหม่อมหญิงฯ” พระเชษฐภคินี

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพระราชพิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงไหว้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา และทรงสวมกอด ซึ่งทรงเป็นพระเชษฐภคินี ก่อนเสด็จกลับ

 

(ชมภาพ)

0

0

 

ที่มา ข่าวสด