เป็นบุญยิ่งนัก!!! ว่ากันว่านี้คือคลิปจากฝีพระหัตถ์ รัชกาลที่ 9 ทรงถ่ายประชาชน จากชั้น 16 รพ.ศิริราช เมื่อ 5 ธันวาคม 2557 (ชมคลิป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9″ ทรงถ่ายโดยลิปวิดีโอนี้ “จากชั้น 16 แล้วทรงให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เผยแพร่ “ในหลวง” ทรงออกมาโบกพระหัตถ์ให้คลิปว่า ประชาชนที่เปล่งเสี­ยง ทรงพระเจริญ ที่ศิริราช…น้ำตาประชาชนไหลอาบแก้ม หลังเห็นพระองค์ ทรงโบกพระหัตถ์ให้ 4 ครั้ง

4

4

เครดิต  Book Sapatchanun