เศร้าใจกันทั้งประเทศ!!! “หมอหลวง” เผยเหตุการณ์เมื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต!!!

ล่าสุดที่ผ่านมา มีการเผยเรื่องราววจาก ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์อายุ 65 ปี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลศิริราช ในฐานะแพทย์หลวง ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ระบุว่า

vvvndx

 

vvvndx_

 

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้เสด็จฯมายังโรงพยาบาลศิริราช อยู่ก่อนแล้ว ทรงร่วมกันสวดบทสรภัญญะ ถวายก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สวรรคต “

vvvnd