เมฆประหลาด!!! ก้อนเมฆเกือบลงมาแตะพื้นดิน ปรากฏการณ์ ฟ้าถล่ม มวลอากาศขนาดใหญ่กดทับพื้นดิน!!! (ชมคลิป)

เมฆประหลาด ก้อนเมฆเกือบลงมาแตะพื้นดิน ปรากฏการณ์ ฟ้าถล่ม มวลอากาศขนาดใหญ่กดทับพื้นดิน (ชมคลิป)

7

7

9

10

ชมคลิป

เครดิต คลิปดูเพลิน