งานเข้าสายหลับ “เมาหลับคาโต๊ะ” มีโทษปรับสูง


วันนี้เจ๊เหมียวมีข่าวมา สายเมาทั้งหลายที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหา สำหรับ นักดื่ม สายย่อ สายเมา ที่เราสามารถพบกันได้บ่อยๆว่า สายเมาทั้งหลายเมาฟุบหลับคาโต๊ะ ซึ่งรู้ไหมว่ามีความผิด ต้องเสียค่าปรับสูงถึง 5000 บาท เพราะกฎหมายอาญา มาตรา 378 คือผู้ใดเสพของเมา จนเป็นเหตุให้ตนเมาครองสติไม่ได้ในที่สาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท