ร้านทุกอย่าง 20 บาท ดื้อไม่หยุดขาย จับติดคุก-ปรับเงิน!(รายละเอียด)


เจ๊เหมียวบอกเลยว่านายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ได้เรียกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง 20 บาท ที่เช่าพื้นที่ขายตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าย่อยตามเขตชุมชนเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (มอก.) เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากว่า ซื้อสินค้าภายในร้านบางรายการนำไปใช้ได้ไม่นานแล้วเกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการสินค้าร้าน 20 บาทรับทราบว่า สินค้าประเภทไหนที่ต้องจำหน่ายให้เป็นไปตาม มอก. ภาคบังคับ เช่น สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟสายพ่วง สีเทียน สีชอล์ก ไฟแช็ก ไม้ขีดไฟ และแอลกอฮอล์แข็ง ถือเป็นสินค้าที่ต้องได้มาตรฐานสูง

เพราะใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทางสมอ.ได้มีมาตรฐานต่างๆ ในการทดสอบจนแน่ใจว่า จะไม่เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริโภค เช่น สายไฟ ก็จะทดสอบถึงความทนความร้อน พลาสติกหุ้มสายไฟ ไม่ขาดหลุดง่าย หรือสีเทียน สีชอล์ก เด็กๆ ใช้กันมาก ควรมีการทดสอบสารในการผสมสีต้องไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จึงอยากให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภทมอก. ภาคบังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบ ต่อไปหากพบว่าร้านค้ายังไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท หรือจำคุก 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ