แต่งตัวสวยใส ไปทำบุญเข้าพรรษา

แต่งตัวสวยใส ไปทำบุญเข้าพรรษา

แฟชั่นวันเข้าพรรษา

 

 

นอกจากเรื่องการแต่งกายไปวัดแล้ว การปฏิบัติตนภายในวัดก็ต้องสำรวมกาย วาจา ใจให้สงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเพราะภายในวัดเป็นสถานที่รวมคนหลายรุ่นหลายวัยจึงต้องมีความระมัดระวังกิริยามรรยาทด้วยนะค่ะ

การแต่งกายให้ให้เหมาะสมกับวาระโอกาสและสถานที่ tsgclub เชื่อว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิง คุณสาวๆที่ได้แบบเื้สื้อผ้าสำหรับสวมใส่ไปทำบุญกันแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำบุญในวันเข้าพรรษานะค่ะ