เช็คด่วน! 5 สัญญาณเตือน ว่าร่างกายคุณ กำลังมีสารพิษมากเกิน ก่อนที่จะสายไป

เช็คด่วน! 5 สัญญาณเตือน ว่าร่างกายคุณ กำลังมีสารพิษมากเกิน ก่อนที่จะสายไป

มีกลิ่นปาก
หรือมีแผลในช่องปาก
มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้และกระเพาะอาหาร
เช่น อาหารไม่ย่อย จุกเสียด ปวดท้อง ท้องผูกเป็นประจำไม่ก็ท้องเสียเอาดื้อๆ
เพราะลำไส้อยู่ในภาวะที่อ่อนแอผิดปกติ