ทำนาย “ลักษณะเนื้อคู่” คนที่เกิดในเดือนต่างๆ จะมีเนื้อคู่ลักษณะอย่างไร ไปดูกันเลย


เจ๊เหมียวเชื่อเลยว่าหลายคนอยากรู้เรื่องของเนื้อคู่ คู่ชีวิตที่จะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกัน หลายคนก็เชื่อไปถึงเรื่องของดวง ที่จะต้องมีความสงพงษ์กัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การดูลักษณะเนื้อคู่จึงมีเรื่องของดวงชะตาเข้ามาเกี่ยวข้อง
วันนี้เราจึงจะพาไปดู การทำนายลักษณะเนื้อคู่ ของแต่ละเดือนเกิด ว่าคนที่เกิดในเดือนต่างๆ จะมีเนื้อคู่ลักษณะอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ

เดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม