กำหนดการและการแต่งกาย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙


กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ดังนี้

สำหรับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใส่เครื่องแบบปกติขาว สำหรับประชาชน ผู้ชายใส่เสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน ผู้หญิงใส่ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพดทนสีฟ้าอ่อน และสำหรับนักเรียนนักศึกา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ใส่ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
และคาดว่า จะมีการประกาศ “ข่าว” เป็นทางการ สำหรับภาคประชาชน ในวันจันทร์ หรือวันอังคาร ที่จะถึงนี้ โปรดติดตามข่าวจากทางราชการต่อไป