มาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย ใช้ไฟฟรี 200 บาท/เดือน โอนเข้าบัตรคนจน 1 ตุลาคม (รายละเอียด)


กพช. มีมติช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โอนเงินผ่านบัตรคนจน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 200 บาท/เดือน และแอลพีจีฟรี 45 บาท/3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้ปรับแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้านพลังงาน ผ่านระบบสวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 หรือโครงการลงทะเบียนคนจน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

โดยการช่วยเหลือจะนำเงินงบประมาณ กระทรวงการคลัง มาใช้ผ่านมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี ในวงเงิน 200 บาท/คน/เดือน และก๊าซแอลพีจี จำนวน 45 บาท/คน/3 เดือน ทำให้สามารถขยายฐานการช่วยเหลือเป็น 14 ล้านคน จากเดิม 7 ล้านคน ซึ่งการช่วยเหลือแบบเดิมเป็นการยึดเกณฑ์ผู้ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน และเกณฑ์ตัดสินผู้รับการอุดหนุนแอลพีจีที่อิงการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน

พล.อ. อนันตพร กล่าวอีกว่า ในส่วนของหาบเร่แผงลอยที่ปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือก๊าซแอลพีจี ประมาณ 120,000 ราย วงเงินช่วยเหลือ 27 ล้านบาท/เดือน ที่ราคา 18.13 บาท/กก. นั้น ส่วนนี้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังจะหารือกันต่อไปว่าจะช่วยเหลือหรือไม่ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่อย่างไร เช่น อาจกำหนดราคาอาหารไม่ให้สูงเกินไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง แต่หากปฏิบัติไม่ได้ก็อาจจะต้องยกเลิกไป

ด้านนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ระบุว่า ประเด็นเรื่องการลอยตัวก๊าซแอลพีจี มีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันที่ 1 สิงหาคม นี้ โดยคาดว่าราคาขายปลีกจะไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปัจจุบันที่ 20.29 บาท/หน่วย แม้ราคาตลาดโลกเดือนสิงหาคมจะปรับเพิ่มขึ้น 85 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน มาอยู่ที่ 440 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพราะคาดว่า กบง. จะใช้เงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีเข้าอุดหนุน