ดูไว้นะ!! อ่านกฎหมายชัดๆ ใช้รถป้ายแดง มีโทษปรับ 1 หมื่นบาท หยุดโลกสวยได้แล้ว


บอกเลยว่าหลังจากมีข่าวที่มีปัญหากันเกี่ยวกับรถป้ายแดกนั้น เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “สายตรงกฎหมาย” ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีนี้ โดยมีเนื้อหาว่า อย่าเพิ่งด่าเรานะ เราว่ากันตามกฎหมาย นะครับ เห็นกำลังเป็นประเด็นมาม่า ใช้รถป้ายแดงแล้วโดนจับ

ตามกฎหมายแล้ว เค้าห้ามใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน และแน่นอนว่า รถป้ายแดงนี่มันยังไม่ได้จดทะเบียน จะเอามาใช้ มีโทษปรับสูงสุด 1 หมื่นบาทเลยนะครับ

มาดูสาเหตุกันหน่อย รถป้ายแดงนี่เค้าไว้ใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ไว้ใช้เพื่อขาย แปลว่า เมื่อก่อนมันไม่มีรถบรรทุกรถยนต์ เวลาผู้ขายเค้าจะขับไปส่งลูกค้าที่บ้านก็ต้องใช้ป้ายแดงนี่แหละขับไปส่ง นั่นคือไว้ใช้เพื่อขาย ส่วนใช้เพื่อซ่อม ก็คือขับไปเพื่อซ่อม แต่ความเป็นจริงรถไปซ่อมมักจดทะเบียนแล้ว

การใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ต้องได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขออนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว เค้าจะออกป้ายแดงนี่มาให้ เพื่อใช้ขายหรือซ่อม ไม่ได้ให้เอามาใช้ หากเอามาใช้จะเป็นความผิดตามที่บอกไว้ข้างต้น

บางคนบอกว่าเค้ายกเว้น 30 วัน จริงๆ แล้วไม่มีกฎหมายยกเว้นไว้เลย เค้าอนุโลมให้เท่านั้นเอง

นี่เราว่ากันตามหลักกฎหมายนะ ในทางปฏิบัติก็ใช้กันไป อนุโลมกันไป ใครโดน ตร จับ ก็เคลียกันไปเองนะ

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถดังต่อไปนี้

(1) รถที่ยังมิได้จดทะเบียน

มาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ซึ่งหลังจากโพสต์ลงไปนั้นก็ได้มีคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่ออีกมากมายด้วยกัน และถือเป็นความรู้ที่ผู้ใช้รถควรรู้ไว้อีกด้วย

ที่มา.สายตรงกฎหมาย

รถใหม่ทะเบียนป้ายแดงคือใช้รถยนต์ใหม่เอี่ยมที่เพิ่งซื้อเพื่อการรอทะเบียนป้ายขาวโดยจะมีระยะเวลาในการขับใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายแค่ 30 วันเท่านั้น ป้ายแดงในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเป็นรถใหม่ที่เพิ่งซื้อ และใช้ระยะเวลาในการรอป้ายนานประมาณหนึ่งเดือน นอกจากกฎข้อบังคับของ พ.ร.บ.จราจร ที่เกี่ยวกับการขับใช้งานรถป้ายแดงแล้ว ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามใช้งานในลักษณะต่างๆ อีกด้วย และนี่คือ 5 ข้อควรรู้ของรถใหม่ที่ใส่ป้ายทะเบียนสีแดงซึ่งมีเฉพาะในไทยแค่ประเทศเดียวเท่านั้น

1- สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เมื่อขับรถใหม่ป้ายแดง
การขับรถป้ายแดงทุกครั้ง มีข้อกำหนดของกฎหมายจราจรระบุไว้ว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ติดทะเบียนป้ายแดงจะต้องลงบันทึกในสมุดคู่มือเสมอ โดยลงชื่อผู้ขับ ระยะเวลาการใช้รถ และจุดหมายปลายทางที่จะไป หรืออื่นๆ ที่มีให้บันทึกในสมุด คุณอาจเจอเข้ากับด่านตรวจเข้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ค้นและตรวจสอบทุกจุดเพื่อหาการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นขอดูสมุดคู่มือการจดทะเบียนหรือนำเข้า ขอตรวจใบขับขี่ว่าหมดอายุหรือไม่ได้พกพาใบขับขี่ติดตัว ค่าปรับเป็นพันหรือหลายพันบาทแล้วแต่ความผิดที่กระทำ ควรจดบันทึกระยะเวลาที่ใช้ จุดหมายปลายทาง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์กับเจ้าหน้าที่ เป็นความถูกต้องในการขับขี่ใช้งานรถยนต์ป้ายแดงที่หลายท่านรวมถึงผมเองก็เพิ่งจะรู้ว่าต้องบันทึกเอาไว้เสมอเมื่อใช้รถทะเบียนป้ายแดง

2- มีความจำเป็นต้องใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืนต้องทำอย่างไร
เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องขับรถยนต์ใหม่เอี่ยมป้ายแดงในตอนกลางคืน คุณจะต้องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนก่อนทุกครั้ง รถป้ายแดงนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าห้ามวิ่งหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน!! หรือห้ามวิ่งในตอนกลางคืนอย่างเด็ดขาด กฎหมายจราจรหรือพระราชบัญญัติได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามขับขี่รถป้ายแดงในช่วงเวลายามวิกาล แต่หากเจ้าของรถมีความจำเป็นที่จะต้องขับรถป้ายแดงในเวลากลางคืน จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนทุกครั้งด้วยการจดลงในสมุดบันทึก และให้นายทะเบียนเซ็นยืนยันกำกับมาไว้ใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขอตรวจค้นตามด่าน

หากเอกสารถูกต้องมีการเซ็นกำกับของนายทะเบียนเรียบร้อย คุณก็สามารถขับขี่รถใหม่ป้ายแดงในช่วงกลางคืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควรพกพาเอกสารสำคัญติดรถติดตัวไปด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะขับตอนกลางวันหรือกลางคืน หากเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่จะได้มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนถูกต้อง

3- เพราะอะไรรถป้ายแดงจึงถูกห้ามขับในเวลากลางคืน
เพราะป้ายแดงจะมองเห็นได้ไม่ชัดในที่มืด ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการก่อเหตุของผู้ขับขี่ได้ เช่น ชนแล้วหนี ทะเบียนป้ายแดงยังมีการสะท้อนแสงที่ไม่ดีเท่าทะเบียนป้ายขาวเมื่อขับตอนกลางคืน ป้ายแดงนั้นอาจเสี่ยงต่อการโจรกรรม คนร้ายสามารถขโมยแล้วเปลี่ยนป้ายแดงหรือนำรถใส่ป้ายแดงไปก่อเหตุร้ายในยามวิกาล กฎหมายจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการห้ามขับใช้งานรถป้ายแดงตอนกลางคืน

“รถป้ายแดง” ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 27 ผู้ใดมีรถไว้เพื่อขาย หรือเพื่อซ่อมถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับ เพื่อการนั้นต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และให้ขับได้ ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน หมายถึง ต้องลงหนังสือมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตจริง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ

4- อย่าเป็นพวกชอบลากป้ายมันผิดกฎหมาย
ห้ามใช้ป้ายแดงเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด รถใหม่เอี่ยมเงาแวบติดทะเบียนป้ายแดงบ่งบอกเป็นอย่างดีว่าคุณเพิ่งจะถอยรถคันใหม่ออกมาขับใช้งาน บางคนไม่ยอมเปลี่ยนป้ายหรือพูดง่ายๆ ก็คือลากป้ายข้ามเดือนข้ามปี รถบางคันรอยเพียบวิ่งมาเป็นปีๆ ก็ยังยัดป้ายแดงเพื่อเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจร หรือ พ.ร.บ. กำหนดให้รถใหม่สามารถใส่ป้ายแดงได้แค่ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ที่ 30 วันเท่านั้น

หากลากยาวมาเป็นปี จนรถแทบจะตกรุ่นก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนป้ายเพื่อเลี่ยงการจดทะเบียน โทษของการลากป้ายข้ามปีนั้นมีโทษปรับถึง 10,000 บาท เงินภาษีท่ีหายไปจากการลากจดแทนที่จะกลายเป็นเงินที่เอาไว้ใช้สร้างหรือซ่อมถนนหนทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

5- รถใหม่ป้ายแดงห้ามวิ่งข้ามเขตนะจ๊ะ
ออกรถใหม่ถอยมาสดๆ จากโชว์รูม อยากเอาออกไปวิ่งทางไกลกลับไปเยี่ยมบ้าน รถป้ายแดงนั้นกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่า ห้ามขับขี่ข้ามเขตเป็นอันขาด หากฝ่าฝืนอาจโดนเปรียบเทียบปรับ รถใหม่ป้ายแดงสามารถขับใช้งานได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายเท่านั้น เช่น ทะเบียนกรุงเทพฯ ก็ขับได้แค่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อมีความจำเป็นจะต้องขับรถใหม่ป้ายแดงข้ามเขตจริงๆ จะต้องมีการลงบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด และได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนซะก่อน ด้วยการให้นายทะเบียนเซ็นลายเซ็นเป็นหลักฐาน เท่านี้ก็สามารถขับขี่ข้ามเขตได้แบบสบายๆ นายทะเบียนจะมีการกำหนดวันกลับอย่างชัดเจนในบันทึกถึงวันที่ขับข้ามเขตทั้งไปและกลับหากวิ่งเข้าด่านตรวจแล้วไม่มีเอกสารกำกับ โทษปรับสูงสุดอาจมากถึง 10,000 บาท บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็พยายามอะลุ่มอล่วยไม่ได้เคร่งครัดมาก แต่กฎหมายจราจรระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมาย เจ้าของรถใหม่ป้ายแดงควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้รถใหม่ให้ถูกต้องรถยนต์ป้ายแดงควรจะมีประกันภัยเสมอ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุก็สามารถโทรเรียกประกันมาเคลมได้เลย อย่าชะล่าใจว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณขับระวังอยู่แล้วแต่อาจมีพวกที่ประมาทมาชนหรือคุณขับไปชนเขาก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่โดยเฉพาะบนถนนในประเทศไทยที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับสองของโลกจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การทำประกันภัยชั้นหนึ่งก่อนขับจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของการใช้รถป้ายแดง.