เคล็ดลับ!! ลดหน้าท้องส่วนล่างแบบไม่ต้องอดอาหาร

ท่าออกกำลังกายที่จะช่วยเพิ่มความสมดุลให้ร่างกายในเบื้องต้นด้วย ดังนี้

1. นอนหงายชันเข่า โดยปกติแล้วคนทั่วไปจะมีส่วนโค้งเล็กน้อยบริเวณหลังส่วนล่างพอให้เอามือสอดเข้าไปได้

2. ให้ช่วงบนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับพยายามแอ่นหลังส่วนล่างให้พ้นพื้นมากที่สุด โดยคุณจะต้องพยายามกดสะโพกลงไปที่พื้น

3. พยายามให้ช่วงบนอยู่นิ่งกับที่พร้อมกับกดหลังส่วนล่างให้แนบพื้นมากที่สุด โดยจะต้องพยายามหมุนสะโพก ถ้าทำได้ถูกต้องจะรู้สึกเกร็งบริเวณท้องส่วนล่างและสะโพก ซึ่งตอนนี้บริเวณหลังส่วนล่างต้องแนบสนิทกับพื้น พยายามฝึกท่านี้จนชำนาญ

ซึ่งถ้าคุณทำได้อย่างถูกต้องคุณจะรู้สึกเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อก้น และหน้าท้องส่วนล่าง

ทำสลับข้อ 1 กับข้อ 3 นับเป็น 1 ครั้ง ให้ทำจนทำไม่ไหวนับเป็น 1 เซ็ต ทำอย่างน้อยวันละ 3 เซ็ต วันเว้นวัน

รู้อย่างนี้กันแล้วก็ไม่ต้องไปอดอาหารให้ลำบาก แค่แก้ไขอาการให้ตรงจุด โดยใครทำท่านี้ได้ชำนาญแล้วสนใจจะออกกำลังกายให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น