คนจน..เฮลั่น ! รัฐเตรียมแจกเงิน ให้เดือนละ 2,750 บาท ช่วยผู้มีรายได้น้อย ! (รายละเอียด)


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในส่วนมาตรการพื้นฐาน เช่น ค่ารถเมล์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี และวงเงินซื้อของในร้านธงฟ้า ภายใน 2 สัปดาห์นี้ โดยคาดว่าจะใช้วงเงินรวมประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมการให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี โดยต้องรอการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนนั้นก่อนว่า ข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร และจะต้องนำข้อมูลการช่วยเหลือของหน่วยงานอื่นมาพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

นายสมชัยกล่าวอีกว่า มาตรการพื้นฐานนี้ จะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ มีวงเงินในบัตรให้เป็นรายเดือน แยกประเภทค่าใช้จ่าย เช่น วงเงินเพื่อขึ้นรถไฟ 1,000 บาทต่อเดือน รถบขส. 800 บาทต่อเดือน รถเมล์ ขสมก. 600 บาทต่อเดือน ค่าไฟ 200 บาทต่อเดือน ค่าน้ำ 150 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินประมาณ 2,750 บาทต่อเดือน ซึ่งถ้าไม่ใช่ หรือใช้ไม่หมด ยอดก็จะถูกตัดเป็นรายเดือน โดยจะเริ่มใช้ 1 ตุลาคมนี้

นายสมชัย กล่าวต่อว่า นอกจากวงเงินช่วยเหลือแล้ว คนที่ได้รับเงินต้องเข้าโครงการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาตัวเอง และจะมีการประเมินผลทุกเดือน เพื่อดูว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เมื่อบางคนมีอาชีพที่ดี มีรายได้เกินกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการ