นี่แหละ คือสิ่งที่ ” พญานาคราช ” ต้องการมากที่สุดจากมนุษย์


ผู้ที่ทรงญาณสามารถสื่อกับพญานาคราชแทบทุกคน จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งที่พญานาคปรารถนาที่สุดจากมนุษย์ ไม่ใช่เครื่องบวงสรวง เครื่องสักการะ เช่น บายศรี ของคาวหวาน บุหรี่ หมากพลู ดอกไม้ ธูปเทียน แต่อย่างใด นี่เป็นความคิดของมนุษย์ที่สรุปไปเองทั้งหมด โดยทำตามคำแนะนำจาก ผู้ที่ทำตัวเป็นผู้รู้ เจ้าพิธี ซึ่งมักจะเหมารวมว่า พญานาค เป็นเหมือนเทวดา นางไม้ ที่ต้องการของบวงสรวงดังกล่าวนี้ แต่แท้จริงแล้ว ไม่มีองค์ใดเลยที่ปราถนาเครื่องบวงสรวง เพราะพญานาคที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมามาก สภาวะจิตของท่านอยู่เหนือกิเลสต่ำๆ จึงไม่สนของบูชาในเชิงวัตถุเช่นนี้เหมือน เทวดา นางไม้ เจ้าที่ ซึ่งเป็นเทวดาที่ยังหมกมุ่นในกิเลส

แต่หากผู้ใดอยากได้รับการช่วยเหลือจากพญานาคราชจริงๆ สิ่งที่ท่านต้องการเป็นการแลกเปลี่ยนจากมนุษย์มากที่สุดคือ การปฏิบัติธรรมให้ท่าน ด้วยการสวดมนต์ หรือ นั่งสมาธิเพื่อยกระดับสภาวะจิตใจให้สูงขึ้นและอุทิศบุญนี้ให้กับพญานาคนั้น ผลบุญนี้มีอานุภาพสูงมาก ซึ่งจะช่วยให้พญานาคได้อนุโมทนาและ สภาวะจิตของท่านก็สูงส่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะมีผลทำให้พญานาคมีกำลังฤทธิ์มากขึ้นและกำลังฤทธิ์นี้เองที่จะช่วยดลดาลให้เกิดเป็นโชคลาภเงินทองให้กับมนษย์ผู้นั้นนั่นเอง