เคลียร์ข้อสงสัย? ชาวบ้านโพสต์รูปเหล้าเบียร์ โดนจับ-ปรับ5แสน


เจ๊เหมียวบอกเลยว่าหลังจากที่เป็นกระแสและข้อถกเถียงกันอย่างหนัก ถึงคำถามที่ว่า หากประชาชนหรือชาวบ้านโพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีความผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับถึง 5 แสนบาทหรือไม่

ซึ่งในจุดนี้สร้างความสับสนให้กับชาวบ้านและสิงห์นักดื่มเป็นอย่างมาก

ล่าสุดนพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้ว่า

“ในกรณีที่ประชาชนทั่วไปโพสต์ภาพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเชี่ยล จะเป็นความผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือไม่นั้น กรมควบคุมโรคขอชี้แจงว่าถ้าการกระทำของประชาชนนั้น กระทำเพื่อการส่งเสริมการตลาดหรือเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีข้อความชักจูงหรือจูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงจะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 32 แต่หากการกระทำดังกล่าวมิได้มีเจตนาเพื่อประโยชน์ในการค้าหรือส่งเสริมการตลาดก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 32”
ส่วนกลุ่มศิลปิน ดาราและนักร้อง รวมไปถึงผู้มีชื่อเสียงในสาธารณชนและเป็นบุคคลสาธารณะ ไม่ควรกระทำในสิ่งที่ผิดและไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการมีเจตนาโพสต์กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ทางการค้าในโซเชี่ยล ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดของบริษัทแอลกอฮอล์ จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และทางบริษัทก็มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในการโฆษณาด้วยเช่นกัน