เคล็ดลับ !! ปลูกมันญี่ปุ่น 95 วัน ฟันรายได้กว่า 75,000 บาทต่อไร่

เคล็ดลับ !! ปลูกมันญี่ปุ่น 95 วัน ฟันรายได้กว่า 75,000 บาทต่อไร่

เคล็ดลับ !! ปลูกมันญี่ปุ่น 95 วัน ฟันรายได้กว่า 75,000 บาทต่อไร่

กกก

 

คุณองลักษณ์ สิงห์แอ้ดซ์ เกษตรกรผู้ปลูกมันญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 20/2 หมู่ 1 ต.ลำประดา อ. บางมูลนาค จ.พิจิต ให้ข้อมูลว่า ตนได้ปลูกมันมาได้เพียง 2 ปี เป็นการทำสลับกับนาข้าว โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ ในการทำแปลงมันญี่ปุ่น

สามารถปลูกได้ปีละ 2 รอบ ใน 1 ไร่ ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 25 บาท เฉลี่ยแล้วจะขายได้ประมาณ ไร่ละ 62500-75000 บาท ซึ่งรายได้ส่วนนี้ช่วยในเรื่องของการปลดหนี้ จนชีวิตครอบครัว ดีขึ้น อนาคตข้างหน้าก็จะมีการขยายขึ้นเรื่อย ๆ เพราะทำแล้วมีรายได้ที่ดี

หากเกษตรกรท่านใดสนใจวิธีการปลูกมันญี่ปุ่น สามารถตืดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิต โทร 056990399 หรือ ติดต่อคุณนงลักษณ์ โทร 0828875539

ที่มา นิตยสาร เกษตรกรก้าวหน้า ฉบับ 69 มิ.ย. 2559 หน้า 28-29