ถ้ามันเหนื่อยมาก…ก็ลาออกไปเลี้ยงหลาน!!!วิจารณ์สั่นโซเชียล ตำรวจตะคอกใส่ประชาชนอย่างกับหมูกับหมา ลืมหน้าที่หรือไง?(มีคลิป)

เจ้หมูบอกเลยว่าในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิป ประชาชนกับตำรวจ โดยเริ่มที่ประชาชนไปถามว่า ตำรวจคนนี้(ไม่ระบุชื่อ)อยู่ตรงไหน

กลับได้รับคำตอบที่แทบจะร้องไห้ เพราะคำตอบที่ได้มาคือการให้ไปหาเอง ไล่ ตะคอกใส่ พร้อมทั้งบอกว่า ประชาชนนั่นแหละพูดจาไม่ดีก่อน

อย่างไรก็ตามหากดูจากคลิปยังไม่ยินคำพูดใส่อารมณ์ออกจากปากประชาชนสักนิดเดียว

ตำรวจมีหน้าที่ ที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือต้องทำหน้าที่ทั้งด้านการปกครอง คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และจับกุมผู้กระทำผิด รวมทั้งการปกป้องแผ่นดินไทยเมื่อมีภัยคุกคาม

ดังนั้นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สำเร็จครบถ้วน จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง อดทนและมีความเสียสละอย่างแท้จริง จึงขอให้ตำรวจทุกคนภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรตินี้