สุดซึ้ง!! ถึงร่างกายลูกจะเปลี่ยนไป แต่ใจก็ยังเป็นลูกชายของแม่คนเดิมเสมอ!!!

14441034_1210862702286267_2780076116033775303_n

 

ก็ยังเป็นลูกชายจำเป็นให้แม่ได้ ทำแทนยกแทนแม่ได้เหมือนเดิม!! ?แม่สกิดบอกว่า คนมองทั้งตลาดเลย!!? เลยบอกแม่ว่า (ทำให้แม่ จะอายอะไร)# สวย?

14441034_1210862702286267_2780076116033775303_n

ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1210862702286267&set=ecnf.100000876464853&type=3&theater