ประเทศที่ ขี้เกียจที่สุดในโลก! โดยวัดจากการก้าวเดินในแต่ละวัน


เมื่อไม่นานมานี้ มีการสำรวจประเทศที่ขี้เกียจที่สุดในโลก ซึ่งเป็นการสำรวจจากผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Argus ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามกิจวัตรประจำวันของแต่ละบุคคล

โดยการวัดความขี้เกียจครั้งนี้ เจ้าแอพพลิเคชั่นตัวนี้ วัดจากจำนวนการก้าวเดินในแต่ละวัน ซึ่งก็พบว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ขี้เกียจมากที่สุด เพราะมีการเดินเฉลี่ยเพียง 3,513 ก้าวต่อวัน ตามมาด้วย ซาอุดิอารเบียที่มีการเดินเฉลี่ย 3,807 ก้าวต่อวัน และมาเลเซีย 3,963 ก้าวต่อวัน
ในขณะที่ประเทศที่ขี้เกียจน้อยที่สุด ก็คือ ไอร์แลนด์ เพราะมีการเดินเฉลี่ยอยู่ที่ 5,293 ก้าวต่อวัน ตามมาด้วยเดนมาร์กขี้เกียจน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 เพราะมีการเดินอยู่ที่ 5,263 ก้าวต่อวัน และฮังการี 5,258 ก้าวต่อวัน
แต่หลายคนคงมีคำถามว่า แล้วประเทศไทยติดอันดับด้วยหรือไม่ คำตอบก็คือ ไทยอยู่ในอันดับที่ 18 โดยมีการเดินเฉลี่ยอยู่ที่ 4,764 ก้าวต่อวัน ซึ่งก็ถือว่า ไทยไม่ได้ขี้เกียจมากจนเกินไป แต่อยู่ในระดับปานกลาง เพราะคนทั่วโลกจะเดินเฉลี่ยโดยประมาณ 4,961 ก้าวต่อวัน หรือ 4 กิโลเมตรต่อวันนั่นเอง

ตาราง 33 อันดับ เรียงจากขี้เกียจน้อยไปหาขี้เกียจมาก