ด่านไม่ลอย ด่านตั้งอยู่กับพื้น! “เกรียงไกร ไทยอ่อน”ถึงกับชะงัก (ชมคลิป)


เจ๊เหมียวได้รับข่าวที่มีการแชร์กันมากในโลกกออนไลน์ ได้มีการแชร์คลิป นายเกรียงไกร ไทยอ่อน หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามป๋าเกรียง ผู้ปราบด่านลอย พบเห็นที่ใด ลงสอบถาม ที่ผ่านมาเคยทำเอาหลายด่านต้องเลิกด่านหนีทันที

ล่าสุด ป๋าเกรียง ออกเดินทางอีกครั้ง ครั้งนี้ก็ขับรถไปตามปกติ สักครู่หนึ่งก็พบกับด่านตำรวจด่านหนึ่ง ด้วยรูปแบบและสถานที่ตั้งก็ทำให้อดลงไปถามไม่ได้ ก็มีการถามในเรื่องของรายละเอียด ซึ่งก็มีตำรวจนายหนึ่งออกมาตอบคำถาม ซึ่งไฮไลท์ในครั้งนี้ ก็อยู่ที่คำถามว่านี่ด่านลอยหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่า ไม่ใช่ด่านลอย ด่านตั้งอยู่กับพื้น!!

จุดตรวจ (จราจร) ที่ถูกต้องหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจับกุมผู้กระทำผิด ทั้งเขตทางเดินรถหรือทางหลวง มีรายละเอียดดังนี้
1.กำหนดระยะเวลาเท่าที่จำเป็น
2.เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ยศผู้บังคับการขึ้นไป และต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าควบคุม
3.เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องแต่งกายในเครื่องแบบ
4.จุดตรวจต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายจราจร หยุดตรวจ หากกลางคืนต้องมีแสงไฟส่องสว่างมองเห็นไม่น้อยกว่า 150 เมตร
5.เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องมีป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของหัวหน้าตำรวจประจำจุดตรวจ
6.มีแผ่นป้ายแสดงข้อความไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันด่านตรวจเถื่อน

(ชมคลิป)