ขอรับบริจาค “กรุ๊ปเลือดABด่วน”


วันนี้เจ๊เหมียวได้รับรายงานด่วนมาจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอรับบริจาคเลือดด่วน เพราะเนื่องจากมีคนไข้จำนวนมากและเลือดที่มีไม่เพียงพอกับคนไข้ ตอนนี้ทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงต้องเปิดรับบริจาคเลือดกรุ๊ปเอบีด่วนมากเพราะมีคนไข้รายหนึ่งชื่อ นายสังคีต โยธาขันธ์ รอเกล็ดเลือดเพื่อที่จะไปทำการรักษาทางโรงพยาบาลจึงขอรับบริจาคเลือดเป็นการด่วน วอนท่านที่มีเลือดกรุ๊ป AB ร่วมบริจาคได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เลยคะ