มติครม.เพิ่มวันประดับธงชาติ! เป็นวันที่ 28-29 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10


พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ครม.มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 โดยให้ยกเลิกและประดับการใช้ธงชาติในวันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคลรวม 1 วัน และให้เพิ่มเติมการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ดังนี้
1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28-29 กรกฎาคม รวม 2 วัน

2.วันพระราชทานธงชาติไทยวันที่ 28 กันยายน ทั้งนี้วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่กำหนดให้มีในปี 2560 เป็นปีแรก แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ จากเดิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) วันที่ 5 วันที่ 6 และวันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และให้เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม และ 6 ธันวาคม