แบบนี้ก็มีด้วย! บริษัทประกาศรับพนักงาน ‘เกรดห้ามเกิน 2.50 เรียนเกิน 4 ปี จะพิจารณา’ !


เจ๊เหมียวว่าคนเราสมัยนี้มักจะมีการแข่งขันกันเรียน และรีบเรียนให้จบ เพราะบริษัทส่วนใหญ่จะรับคนที่โดดเด่นทางด้านการเรียน เช่น เรียนจบภายในระยะเวลาไม่ถึง 4 ปี ด้วยเกรดยอดเยี่ยม ยิ่งได้เกียรตินิยม ก็ยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากแปลว่า มีความรับผิดชอบสูง และเก่ง ซึ่งก็ทำให้หลายคนไปไม่ถึงจุดนั้น .. แต่ก็ได้มีการเปิดเผยว่า มีบริษัทแห่งหนึ่ง แหวกแนวในการรับพนักงาน!

โดยทางเพจ ตีแผ่วิศวะ ได้เปิดเผยว่า มีบริษัทแห่งหนึ่งประกาศรับสมัคร เด็กที่เรียนจบด้วยเกรดไม่เกิน 2.50 !? และหากใช้เวลาเรียนระดับปริญญาตรีเกิน 4 ปีขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ! สาเหตุที่ประกาศรับแบบนี้ เพราะคนที่เกรดต่ำ แต่เรียนนาน ส่วนใหญ่จะไม่จบ ถอดใจซิ่วไปเรียนใหม่ แต่เกรดน้อยแต่เรียนนาน แต่จบ แสดงว่ามีความอดทนสูงมาก! ถือว่าแนวคิดแหวกแนวมาก!