คนจนเฮทั้งประเทศ!!! ครม.ไฟเขียวอัด 1.5 พันล้าน รับบัตรรูดปรื๊ด จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้ เช็คด่วน!


มีรายงานเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีขึ้นในวันเดียวกันนี้ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบงบประมาณ 1,581 ล้านบาท เพื่อให้กรมบัญชีกลางจัดทำบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะออกบัตรให้ตามจำนวนสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 14.1 ล้านคน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยจะมีลักษณะ 2 ชิปการ์ดในบัตรเดียว มีแถบแม่เหล็ก มีรูปแสดงตัวตน แบ่งเป็น ชิปตัวแรกใช้บริการขนส่งคมนาคม ชำระค่าบริการ เช่น รถไฟ ขสมก. บขส. เป็นต้นและจะเชื่อมกับระบบตั๋วร่วมแมงมุมของกระทรวงคมนาคม ส่วนชิปตัวที่ 2 จะใช้ร่วมกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ซื้อสินค้าร้านธงฟ้า ซื้อก๊าซหุงต้ม และสามารถใช้ร่วมกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ “อี มันนี่” ได้อีกด้วย โดยสามารถเติมเงินเข้าไปได้หากจำนวนเงินในบัตรที่ทางรัฐบาลอุดหนุนสวัสดิการใช้ครบตามวงเงิน

นอกจากนี้ ในอนาคตยังสามารถรับโอนเงินสวัสดิการอื่นๆจากทางรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และสิ่งที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลื่อในเรื่องอื่นๆ

โดยภายในบัตรจะมีการกำหนดวงเงินแต่ละประเภทว่าจะให้จำนวนเท่าไร ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณายังไม่สามารถระบุได้