!!!…แชร์ไว้เลย ชัดนะ…!!! เวลาตักบาตร “ไม่ควรใส่สิ่งของเหล่านี้” ที่รู้แล้วถึงกับสะดุ้ง เข้าใจผิดมาตลอดชีวิต.! (รู้แล้วแชร์ต่อ)


นับได้ว่าการทำบุญใส่บาตรเป็นประเพณีที่เราทำกันมาแต่โบราณแล้ว แต่เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีสิ่งของบางอย่างที่ไม่ควรนำใส่บาตร เพราะตามหลักพระธรรมวินัยจริงๆ แล้วค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีข้อห้ามอยู่มาก ลองมาดูกันสิว่ามีอะไรบ้าง ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื้อสด ไม่ควรใส่บาตร เนื่องด้วยพระวินัย พระสงฆ์ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ และของที่ญาติโยมนำมาใส่บาตร พระท่านไม่สามารถเก็บไว้ได้ข้ามวัน ถ้าจะถวายจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันที

เงิน ใส่บาตรไม่ได้ เด็ดขาด!! ผิดพระธรรมวินัย พระรับเงินนั้นเรียกได้ว่าอาบัติทุกกรณี สำหรับชาวพุทธที่อยากถวายปัจจัยให้นำไปถวายกับวัดโดยตรง หรือหยอดตู้ดีกว่า

เนื้อต้องห้าม 10 ชนิด บ้านเราไม่นิยมบริโภคกันอยู่แล้ว คือ1. เนื้อมนุษย์ 2. เนื้อช้าง 3. เนื้อม้า 4. เนื้อสุนัข 5. เนื้องู 6. เนื้อราชสีห์ 7. เนื้อเสือโคร่ง 8. เสือเหลือง 9. เสือดาว 10.เนื้อหมี

ผลธัญพืชที่มีเมล็ด สำหรับผลธัญพืชที่มีเมล็ด เราไม่ควรถวายผลธัญพืชที่มีเมล็ด เพราะถือว่าเมล็ดนั้นยังสามารถที่จะให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าจะถวายต้องเอาเมล็ดออกก่อน หรือหั่นเป็นชิ้นพร้อมรับประทาน

ของหวาน ของมัน ดีต่อใจ ทำลายสุขภาพ ข้อนี้ไม่ได้ผิดธรรมวินัยอย่างใด แต่เนื่องจากพระสงฆ์ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะ จึงไม่ควรที่ถวายแกงกะทิมันๆ เนื้อสัตว์ติดมัน น้ำหวาน ของทอด อันเป็นที่มาของโรคภัยต่างๆ ทั้งเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด ฯลฯ ไม่รู้เป็นวัฒนธรรมหรืออย่างไร ที่ญาติโยมมักชอบถวายแกงกะทิกัน

สิ่งอื่นๆที่ไม่เหมาะสมและเป็นอบายมุขต่างๆ เช่น สุรา ยาเสพติด