!!!…เตื่อนๆเฝ้าระวัง…!!! ไม่ประมาท…หลายพื้นที่ฝนกระหน่ำ โซเชียลจับตากทม.น้ำรอระบาย!!(รายละเอียด)


วันที่ 29 มี.ค.60 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 14 – 29 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 28 จังหวัด 104 อำเภอ 204 ตำบล 603 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5,999 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนัก บางแห่งในช่วง 1 – 2 วันนี้ ปภ.จึงได้ประสานจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 14 – 29 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 28 จังหวัด 104 อำเภอ 204 ตำบล 603 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5,999 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ เลย สกลนคร มหาสารคาม นครราชสีมา หนองคาย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ อำนาจเจริญ อุดรธานี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และหนองบัวลำภู ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และเชียงใหม่ ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย ชัยนาท และสระบุรี และภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว และตราด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมิน และจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 29 มีนาคม 2560 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณฝนลดลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วง 1 – 2 วันนี้ จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมือฝนตกและฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมทั้งตรวจสอบท่อและทางระบายน้ำในเขตเมืองมิให้มีสิ่งของหรือวัสดุอุดตัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป