โทษเบาะๆ!! “ผิดวินัยไม่ร้ายแรง” ครูปาแก้ว อาจภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้น

โทษเบาะๆ!! “ผิดวินัยไม่ร้ายแรง” ครูปาแก้ว อาจภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้น

จากกรณีที่นางสาวนฤดี จอดสันเทียะ หรือน้องทราย อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ถูกนายไพฑูรย์ แกลงกระโทก อายุ 58 ปี ครูวิชาพละศึกษาของโรงเรียนขว้างปาถ้วยแก้วถูกกกหูด้านซ้าย ทำให้ได้รับบาดเจ็บใบหน้าเสียโฉม ปากเบี้ยว ตาซ้ายปิดไม่สนิท ซึ่งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ได้มีคำสั่งย้ายนายไพฑูรย์ แกลงกระโทก อายุ 58 ปี ครูพละศึกษาที่ก่อเหตุ ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จนกว่าผลการสอบสวนจะเสร็จสิ้นนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 31 ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยของครูพละที่ก่อเหตุว่า ขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มี นายสมัคร ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นประธานกรรมการสอบสวน พร้อมด้วยกรรมการสอบสวนรวม 3 คน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเชื่อว่านายไพฑูรย์ ได้โยนแก้วน้ำใส่กลุ่มเด็กนักเรียนจริง แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะโยนไปถูกตัวน้องทราย

ซึ่งพยานที่เป็นเพื่อนเด็กนักเรียนในห้องหลายคนยืนยัน ว่า แก้วน้ำที่นายไพฑูรย์โยนไปถูกขอบผนังหน้าต่าง ก่อนจะกระเด็นไปถูกศีรษะของน้องทราย เบื้องต้นคณะกรรมการสอบสวนวินัยสรุปว่า นายไพฑูรย์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 94 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว แต่เป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง

โดยหลังจากนี้คณะกรรมการสอบสวนวินัยของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 31 จะนำผลสรุปเบื้องต้นส่งไปให้กับทาง ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษความผิดทางวินัย ซึ่งบทลงโทษความผิดวินัยไม่ร้ายแรง จะมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ไปจนถึงลดขั้นเงินเดือน โดยให้สรุปผลการพิจารณาโทษให้ทางต้นสังกัดรับทราบภายใน 15 วัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 31 ยังคงมีคำสั่งย้ายให้นายไพฑูรย์ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะทางต้นสังกัดต้องพิจารณาเรื่องผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้ง ถึงจะมีคำสั่งแน่ชัดว่าจะสั่งย้ายขาดนายไพฑูรย์ ไปอยู่ที่โรงเรียนอื่น หรือจะให้ย้ายกลับไปทำงานตามเดิม.