น้ำตาคอทั้งประเทศ!!!!จอมทัพไทยในวันที่ไร้พระองค์ ขอแค่ได้เห็นฉลองพระองค์ ในงานกงเต๊กหลวง เหมือนสถิตอยู่ตรงหน้า ทุกคนล้วนน้ำตาคลอ คิดถึงเหลือเกิน(รายละเอียด)

เมื่อวานนี้ 28 ก.พ. 60 ทางเพจ หมี CNN ได้โพสต์รูป พร้อมข้อความที่ทำให้ชาวไทยหลายคนน้ำตาไหลไปตามๆกัน ซึ่งในโพสต์นั้นได้ระบุว่า …
Advertisement
28-02-60/34 : RONIN500(Admin Nidnoi) : “ชุดจอมทัพ”
เห็นฉลองพระองค์ถ่งพวงแล้วใจหาย
ชุดจอมทัพพระฦาสายได้เคยเห็น
บัดนี้ไร้พระรูปทองอันผ่องเพ็ญ
เหลือเพียงเป็นภาพจำอันย้ำใจ
ผมเคยเห็นงานกงเต๊กหลวงมาหลายครั้งแล้ว แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นงานเจ้านายราชนารี ฉลองพระองค์ที่เชิญมาร่วมในพิธีมิได้เป็นเครื่องแบบของทางราชการอย่างที่เห็นในค่ำวันนี้ งานบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต๊กครั้งนี้เชิญฉลองพระองค์จอมทัพที่เคยทรงมาเข้าพิธีด้วย ภาพแรกที่ได้เห็นทำให้ใจหายเป็นที่สุด เพราะวันคืนที่จะได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนี้ไม่มีอีกแล้ว
ศ. ธงทอง จันทรางศุ

แน่นอนว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลาม ที่ได้เห็นภาพดังกล่าว บางคนนั้น ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เมื่อได้อ่านข้อความของ ศ. ธงทอง จันทรางศุ ที่ทางเพจ ได้เอามาโพสต์ต่อ…

เพราะทุกอย่างของพระองค์นั้นคือความทรงจำที่ดีที่สุดของชาวไทย … แค่ได้เห็นฉลองพระองค์ น้ำตาก็ไม่สามารถหยุดไหลได้
ขอบคุณเพจ หมี CNN
โดยเป็นที่ทราบกันว่าตำแหน่งจอมทัพไทยนั้นใน ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๓. ตอนที่ ๑๐๒ ก. ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙. หน้า ๒. ได้ระบุในวรรค ๒ มาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย”

โดยในตามประวัตินั้นแต่เดิมตำแหน่งจอมทัพบก และจอมทัพเรือ สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในระหว่างปลายรัชกาลที่ ๕ และต้นรัชกาลที่ ๖ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของแต่ละเหล่า ทหารบกและทหารเรือ ทั้งเป็นไปตามพระราชประเพณี จึงมิได้มีการตราไว้ในพระราชกำหนด และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับตำแหน่งนี้ให้เป็นที่ทราบกันเองในวงการทหารเรื่อยมา

ต่อมาประเทศไทยได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยมาเป็น “ประชาธิปไตย” อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้กฏหมายแล้วนั้น จอมทัพไทยเป็นตำแหน่งที่ได้ตราลงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างแน่นอนและชัดเจนว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย” ตำแหน่งจอมทัพบก และจอมทัพเรือ จึงได้หายไปมีแต่ตำแหน่งจอมทัพไทยขึ้นมาบังคับบัญชากองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ด้วย สำหรับพระยศที่ทรงดำรงคือ จอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ ซึ่งเป็นพระยศสูงสุดของกองทัพทั้งสามโดยไม่มีผู้ใดมาแต่งตั้งกันอีก

พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารทั้งปวง”