เอ้ามีแบบนี้ด้วยหรอ !! คดีตร.จับรถบรรทุกติดตุ๊กตาไฟหน้ารถเป็นเงิน 2 พัน

เอ้ามีแบบนี้ด้วยหรอ !! คดีตร.จับรถบรรทุกติดตุ๊กตาไฟหน้ารถเป็นเงิน 2 พัน

2

กำลังเป็นที่วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เมื่อคุณ จนไม่พอ เสือกไม่หล่ออีก  โพสต์ภาพและคลิปตำรวจจับปรับรถบรรทกคันหนึ่งเพราะว่าติดตุ๊กตาหน้ารถแล้วมีการต่อไฟฟ้าเข้าไปด้วยเป็นเงิน 2 พันบาท โดยระบุว่า “ติดไฟแนนซ์ น่ากลัวกว่า ติดตุ๊กตากว่าเยอะ…. คดีนี้ เจ้าของสู้ คงสนุก

3

อ้างอิงโดย พรบ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบ หรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว

4

… ประเด็นอยู่ที่การติดตั้งตุ๊กตานั้น “อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น” หรือไม่ ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องเป็นผู้สืบพิสูจน์ถึงอันตรายนั้นว่าเป็นอย่างไร การที่จะมีไฟเพิ่มในส่วน”หัวเก๋ง”ของรถบรรทุก (มันทำร้ายร่างกาย หรือจิตใจตรงไหน)

คือเป็นเรื่อง ความปลอดภัยมากกว่า เพราะยามค่ำคืน ภาพที่เห็นจะเป็นแสงไฟ ไม่ใช่ตุ๊กตาไฟ ซึ่งในทางปฏิบัติ รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ติดตั้งเพิ่มอยู่แล้ว ม12.ไม่มีถือว่าผิด มีแล้วไม่ถูก แต่แก้ไขตามความเห็นนายทะเบียนก็ไม่ผิด ต้องมองในด้านเพิ่มความปลอดภัยด้วย

เรื่องการเขียนใบสั่งเพิ่มเติม (ถ่ายคลิปวีดีโอ) เป็นการกระทำที่มิชอบครับ ตำรวจไม่มีอำนาจเขียนข้อความใดๆในใบสั่งเกินกว่าที่กฏหมายรับรอง ว่าถึงผู้เชี่ยวชาญ หากมีคดีขึ้นสู่ศาลคู่ความสามารถหมายเรียกนายทะเบียนมาให้ข้อเท็จจริงได้ ผู้ที่มาให้ข้อเท็จจริงในศาลเรียกว่าผู้เชียวชาญ ส่วนการตัดสินว่าผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาล การใช้ดุลยพินิจสั่งตามมาตรา ๑๒ ของนายทะเบียนจะกระทำได้ต่อเมื่อยังไม่มีคดีขึ้นสู่ศาล และเมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งแล้วเจ้าของรถไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังอธิบดีได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนายทะเบียน คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด

#ขอบคุณที่ปรึกษาด้านกฏหมายของกลุ่มครับ