ตลาดกุ้งวันนี้!!!! ราคากุ้งไทยไม่สะเทือนหลังเจอสารตกค้าง

ผู้เลี้ยงกุ้งไทยไม่สะเทือนหลังกระแสข่าวพบสารตกค้างในกุ้งที่ส่งเข้าสหรัฐ เกษตรกรยังพอใจราคารับซื้อไม่ลดลง “อาทร” บิ๊กบอสณรงค์ซีฟู้ดเตรียมส่งหนังสือไปยังทางการสหรัฐเร่งปลดสถานะการตรวจสอบเข้มงวดโดยเร็ว ด้านอธิบดีกรมประมงขู่ใช้กฎหมายใหม่เล่นงานผู้เลี้ยงที่ใช้สารต้องห้ามเลี้ยงกุ้ง

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงกรณีที่มีข่าวว่าสินค้ากุ้งไทยถูกสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการนำเข้าในช่วงเดือน ม.ค. 2560 จำนวน 5 รายการ ด้วยเหตุที่ว่ามีการตรวจพบสารไนโตรฟูราน (Nitrofurans) ปนเปื้อนว่าเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนความเป็นจริง เพราะความจริงก็คือ สินค้าตัวอย่าง 5 รายการที่บริษัท ณรงค์ซีฟู้ด จำกัด ส่งไปให้ผู้นำเข้าทางเครื่องบินเพื่อพิจารณาว่าสนใจจะสั่งซื้อสินค้ารายการใดบ้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทณรงค์ซีฟู้ดอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สหรัฐจะปลดออกจากการถูกตรวจสอบ 100% หลังจากส่งสินค้าผ่านเงื่อนไข คือ ส่งครบ 5 ชิปเมนต์ไม่มีสารตกค้าง แต่ทางหน่วยงาน The United States Food and Drug Administration (USFDA) ของสหรัฐ สั่งให้ผู้นำเข้าเอาสินค้าดังกล่าวไปตรวจสอบที่แล็บ ทางผู้นำเข้ากลัวเสียค่าตรวจสอบรายการละ 2,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งค่อนข้างแพงจึงขอนำไปทำลายทิ้งแทน และทางสื่อสหรัฐนำไปลงตีพิมพ์ว่ามีสารตกค้าง ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ผู้เลี้ยงกุ้งไทยไม่สะเทือนหลังกระแสข่าวพบสารตกค้างในกุ้งที่ส่งเข้าสหรัฐ เกษตรกรยังพอใจราคารับซื้อไม่ลดลง “อาทร” บิ๊กบอสณรงค์ซีฟู้ดเตรียมส่งหนังสือไปยังทางการสหรัฐเร่งปลดสถานะการตรวจสอบเข้มงวดโดยเร็ว ด้านอธิบดีกรมประมงขู่ใช้กฎหมายใหม่เล่นงานผู้เลี้ยงที่ใช้สารต้องห้ามเลี้ยงกุ้ง

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงกรณีที่มีข่าวว่าสินค้ากุ้งไทยถูกสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการนำเข้าในช่วงเดือน ม.ค. 2560 จำนวน 5 รายการ ด้วยเหตุที่ว่ามีการตรวจพบสารไนโตรฟูราน (Nitrofurans) ปนเปื้อนว่าเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนความเป็นจริง เพราะความจริงก็คือ สินค้าตัวอย่าง 5 รายการที่บริษัท ณรงค์ซีฟู้ด จำกัด ส่งไปให้ผู้นำเข้าทางเครื่องบินเพื่อพิจารณาว่าสนใจจะสั่งซื้อสินค้ารายการใดบ้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทณรงค์ซีฟู้ดอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สหรัฐจะปลดออกจากการถูกตรวจสอบ 100% หลังจากส่งสินค้าผ่านเงื่อนไข คือ ส่งครบ 5 ชิปเมนต์ไม่มีสารตกค้าง แต่ทางหน่วยงาน The United States Food and Drug Administration (USFDA) ของสหรัฐ สั่งให้ผู้นำเข้าเอาสินค้าดังกล่าวไปตรวจสอบที่แล็บ ทางผู้นำเข้ากลัวเสียค่าตรวจสอบรายการละ 2,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งค่อนข้างแพงจึงขอนำไปทำลายทิ้งแทน และทางสื่อสหรัฐนำไปลงตีพิมพ์ว่ามีสารตกค้าง ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง