รีบเช็ครายละเอืยดด่วนเลย!!!! “ผู้มีรายได้น้อย”ปลัดกระทรวงการคลังเผยเปิดให้ลงทะเบียน รอบใหม่เร็วกว่ากำหนด บอกเลยห้ามพลาด!!!!!

รีบเช็ครายละเอืยดด่วนเลย!!!! “ผู้มีรายได้น้อย”ปลัดกระทรวงการคลังเผยเปิดให้ลงทะเบียน รอบใหม่เร็วกว่ากำหนด บอกเลยห้ามพลาด!!!!!

ล่าสุดทั่ผ่านมา นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐรอบใหม่ในเดือนมีนาคม 2560 เร็วกว่ากำหนดเดิมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม ของทุกปี โดยการลงทะเบียนให้เร็วขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานในการให้สวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี และการทำประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อยเวลาเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเงินชดเชยให้
อย่างไรก็ตาม ใน“การลงทะเบียนนี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถใช้ข้อมูลแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ โดยในต้นปีหน้าจะเป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้นอกระบบ เพราะมาตรการพร้อมดำเนินการแล้ว ทั้งพิโกไฟแนนซ์ ที่ให้เจ้าหนี้นอกระบบมาจดทะเบียนปล่อยกู้ดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี หากไม่เข้าร่วมและปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี จะมีโทษจำคุกตามกฎหมายใหม่ของกระทรวงยุติธรรม และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ตั้งหน่วยงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบขึ้นมาถาวร ทำหน้าที่ทั้งการเจรจา ช่วยเหลือโอนหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ระบบธนาคาร ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ฉุกเฉิน จะได้ไม่กู้หนี้นอกระบบอีก”