กระจ่างเลย!!!!สื่อนอกเผย 5 เหตุผลที่ใช้อธิบายว่าทำไม “นักท่องเที่ยวจีน” เหล่านี้จึงมีพฤติกรรมยอดแย่ในสายตาชาวโลกแบบที่เห็นอยู่นี้!!!!

กระจ่างเลย!!!!สื่อนอกเผย 5 เหตุผลที่ใช้อธิบายว่าทำไม “นักท่องเที่ยวจีน” เหล่านี้จึงมีพฤติกรรมยอดแย่ในสายตาชาวโลกแบบที่เห็นอยู่นี้!!!!

ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหลายรายเคยวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนมีชื่อเสียงด้านลบ เนื่องจากพวกเขาต้องพบกับความขัดแย้งมากมายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมือง เชื้อชาติ และความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ทำให้คนจีนส่วนใหญ่สนใจแต่เรื่องของตัวเองมากกว่าส่วนรวม ยังไม่รวมถึงปัญหาความยากจนและขาดแคลนทรัพยากร สิ่งนี้เลยหล่อหลอมให้คนจีนบางกลุ่มมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวอย่างที่เราเห็นในภาพ

ความอดอยาก : จากข้อที่แล้ว ประเทศจีนมีประชากรจำนวนมาก จึงทำให้พวกเขาไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเลี้ยงดูผู้คนภายในประเทศ บางส่วนได้อพยพไปตั้งรกรากยังดินแดนห่างไกลเพื่อความอยู่รอด ส่วนคนที่เหลือต้องอดทนอยู่กับสภาพความยากจนแร้นแค้นต่อไป ในหลาย ๆ เมืองของประเทศจีนต้องพบกับปัญหาความแออัด มลพิษและอาชญากรรม จึงเป็นเหตุผลอีกข้อที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนมีปัญหาเวลาเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ประเทศไทย

พวกเขาขาดการเรียนรู้ : ข้อนี้ฟังดูอาจรุนแรงไปบ้าง แต่นักวิเคราะห์ระบุว่า ราวทศวรรษที่ 60 – 70 ประเทศจีนไร้เสถียรภาพอย่างหนัก คนหนุ่มสาวมากมายไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ พวกเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ หรือแม้กระทั่งภาษาจีนกลางได้ พวกเขาไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนหรือละลายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และคนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อและสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ หากเราสังเกตให้ดีจะพบว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหยาบคาย ชอบส่งเสียงดัง จนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนไปแล้ว

พวกเขาหลงตัวเอง : นักวิเคราะห์ระบุว่าชาวจีนส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นพวกชาตินิยม พวกเขาไม่ค่อยเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศนัก เนื่องจากพวกเขามองว่าชนชาติของตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุด (ส่วนหนึ่งเพราะจำนวนประชากรที่มีจำนวนมหาศาลและมีชาวจีนอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลก) นอกจากนี้ยังไม่สนใจศึกษาวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ ทำให้พวกเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักเวลาไปท่องเที่ยวยังประเทศต่าง ๆ เช่น ที่ญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวชาวจีนปีนต้นซากุระเพื่อถ่ายรูป หรือที่ประเทศไทย เคยมีนักท่องเที่ยวจีนส่งเสียงดังและทิ้งขยะไม่เป็นที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมาแล้ว

เศรษฐีใหม่ : เคยมีนักวิเคราะห์ออกมาระบุว่า พฤติกรรมของชาวจีนคล้ายคลึงกับพวก ”เศรษฐีใหม่” หรือคนที่พึ่งก่อร่างสร้างตัวจนร่ำรวยได้ไม่นาน พวกเขาจึงมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูง แปลกแยกจากคนอื่น อย่างที่ทราบกันดีว่า จีนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกได้ไม่นาน สิ่งเหล่านี้เลยหล่อหลอมให้ชาวจีนส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในเชื้อชาติของตัวเอง ถึงแม้บางครั้งพวกเขาจะแสดงมันในทางที่ผิดก็ตาม

ที่มา : ejinsight