เจ้าหนี้ดูด่วน!!!! ยืมเงินไปแล้ว “เงียบหาย แกล้งตาย” คนแบบนี้ต้องเจอ “พระคาถาทวงหนี้” ตามหาของหายได้คืนหมด ไม่เชื่อลองเลย!!!!

เจ้าหนี้ดูด่วน!!!! ยืมเงินไปแล้ว “เงียบหาย แกล้งตาย” คนแบบนี้ต้องเจอ “พระคาถาทวงหนี้” ตามหาของหายได้คืนหมด ไม่เชื่อลองเลย!!!!

พระคาถาทวงหนี้ ตามของหาย สำหรับผู้ที่มีคนยืมเงินไปแล้วเงียบหายหรือของสูญหายลองใช้ คาถาทวงหนี้ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า คาถาอีกาวิดน้ำตามทวงหนี้ ตามของหายดูกันเลย

จุดธูป 3 ดอก หน้าทิ้งพระ ตั้ง นะโม 3จบ แล้วภาวนาคาถาทวงหนี้ ดังนี้

อะปิ นุ หะนุกา สันตา 

มุ ขัน จะ ปะริสุดสะติ

โอระมามะ นะ ปาเรมะ

ปูระเตวะ มะโห ทะทีติ

( 3,5,7,9 จบ )

คาถานี้ มาจากพระธรรมบท อรรถกถา เรื่อง กากชาดก ว่าด้วยกาวิดน้ำด้วยปาก