แชร์เก็บไว้เลย!!! มือปราบ “จอนนี่” แนะประชาชน กรณีถูกตำรวจเข้าตรวจค้น ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ แต่ถ้ามากกว่านั้นให้ทำแบบนี้!!!!

แชร์เก็บไว้เลย!!! มือปราบ “จอนนี่” แนะประชาชน กรณีถูกตำรวจเข้าตรวจค้น ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ แต่ถ้ามากกว่านั้นให้ทำแบบนี้!!!!

หลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับ มือปราบจอนนี่ ล่าสุดคุณจอนนี่มือปราบได้ออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งหลายที่ยังไม่ทราบถึงการค้นตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมระบุข้อความว่า.. สิทธิที่บุคคลควรรู้ ในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจหรือผู้แอบอ้าง เข้าขอทำการตรวจค้นหรือจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ การจับแพะ หรือ การยัดข้อหา ฯลฯ  แล้วแต่กรณีดังนั้นในฐานะ ที่เราเป็นบุคคลประกอบสัมมาอาชีพ หากเรารับรู้ซึ่งสิทธิ และรับรู้ข้อปฏิบัติเมื่อถูกค้น ก็จะสามารถมีข้อต่อสู้ได้ แต่เป็นที่น่า เสียดายที่ว่า ประชาชนส่วนมากมิได้รับรู้ถึงสิทธิสำคัญที่ตนมี จึงตกเป็นเหยื่อด้วยความกลัวก็ดี ด้วยความไม่รู้ก็ดี วันนี้ผมจึงนำเกร็ดความรู้มาฝาก อันเป็นสิทธิของประชาชนในกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าขอทำการตรวจค้น หรือตรวจค้นหรือ จับกุม โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เราจะทำอย่างไร มาดู

อำนาจการค้นนั้นมีเพียง เจ้าพนักงานตำรวจเท่านั้นที่มีอำนาจค้นได้ (ยาม เทศกิจ บอดี้การ์ด ไม่มีสิทธิ และ อำนาจ ในการตรวจค้นประชาชนด้วยประการทั้งปวง)
การค้นแบ่งออกได้สองประเภท คือ

ค้นตัว เจ้าพนักงานตำรวจจะค้นตัวได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือเพื่อยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานเอาผิดกับผู้ต้องหาได้
ค้นตัวก่อนจับ มาตรา 93 ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

ค้นตัวหลังจับ มาตรา 85 เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัว ผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

ที่มา : zliekr