ฝันร้ายที่สะเทือนใจ!!!! ย้อนรอยคลิปวิดีโอ”12 ปี ” แห่งความเศร้า คลื่นยักษ์สึนามิ ซัดถล่ม 6 จังหวัดใต้ สุดสะเทือนใจ!!!

ฝันร้ายที่สะเทือนใจ!!!! ย้อนรอยคลิปวิดีโอ”12 ปี ” แห่งความเศร้า คลื่นยักษ์สึนามิ ซัดถล่ม 6 จังหวัดใต้ สุดสะเทือนใจ!!!


ลองย้อนเวลากลับไปเมื่อ 12 ปีก่อนเชื่อคนไทยทั้งประเทศต้องจำเหตุการณ์แห่งการสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตก็ว่าได้กับ “เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ” ซัดถล่มชายหาด 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียมากมายเป็นวงกว้าง มีบาดเจ็บและเสียชีวิต มีจำนวนทั้งหมด 5,309 คน ผู้สูญหายจำนวนทั้งหมด 3,370 คน ต่อมาได้มีการรับแจ้งจากญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยภายหลังการเกิดเหตุ จำนวนดังกล่าวนี้ลดลงเพราะได้พบผู้ที่รับแจ้งว่าสูญหายบางคนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการค้นพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกลักษณ์ของศพที่เก็บรักษาไว้เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้ใด ในรายงานของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2548 เหตุการณ์ในครั้งนี้ยังทำให้ คุณพุ่ม เจนเซน พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระโอรสใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถึงแก่อนิจกรรมด้วย นอกจากมีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ได้แก่ บ้านเรือนของราษฎร โรงแรม บังกะโล เกสต์เฮาส์ ร้านค้า ร้านอาหาร ทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคหล่ายๆอย่าง

(ชมคลิป)

ที่มา :Jason Lin